Multimediale ontsluiting brengt Binnenhof tot leven


Multimediaal Document voor een Monument laat Nederlandse burgers en toeristen kennismaken met de geschiedenis van onze democratie, het gebruik van het Binnenhof, de veranderende politieke constellaties van de laatste vijftig jaar en de weg naar de toekomst.

We nemen je mee vanaf het begin, naar graaf Floris van Holland en zijn mooie plan voor een imposant hof. Wat heeft daar allemaal plaatsgevonden sinds de dertiende eeuw? Wat voor functies hadden de gebouwen en welke gesprekken zijn er in en om het Binnenhof gevoerd? Hoe ontwikkelde het Binnenhof zich van een paar gebouwen tot de zetel van de Nederlandse regering?Visie, missie, doelstellingen en strategie


Renovatie Binnenhof – Reden voor een document

De renovatie van het Binnenhof is een belangrijk hoofdstuk in de fascinerende geschiedenis van Nederland en van dit bijzondere monument, het hart van de Nederlandse democratie. De renovatie is hét moment om deze rijke geschiedenis te ontsluiten en voor de toekomst te bewaren.


Document voor een Monument laat de deur op een kier staan

Het platform Document voor een Monument wil tijdens, én na de renovatie vanuit diverse activiteiten het Binnenhof (virtueel) openhouden, en het publiek meenemen in het verhaal én het belang van dit monument. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de Haagse binnenstad en zullen incidenteel op andere plekken in Nederland plaatsvinden. Na de renovatie kunnen producten of onderdelen van deze meerjarige cultuurmanifestatie een permanente plek krijgen in de Haagse binnenstad.


Multimediale ontsluiting brengt het Binnenhof tot leven

 • We nemen de bezoekers mee in de pronkzalen en achterkamertjes van ‘Den Haag’ 
 • We leggen uit hoe de Nederlandse democratie werkt en ontstaan is 
 • We tonen topstukken uit de kunstcollectie van het Binnenhof 
 • We vertellen verhalen van (oud-)bewoners
 • We leren bezoekers over de ontstaansgeschiedenis van de Hofstad, de politieke geschiedenis van onze democratie en dus waar het Binnenhof voor staat 
 • We vertellen ze de geschiedenis van eerdere renovaties en nieuwbouw, de veranderende politieke constellaties van de laatste vijftig jaar en de weg naar de toekomst 

Het Binnenhof in perspectief

Via een multimediaal platform, online en in de fysieke ruimte met een veelheid aan kwalitatief hoogwaardige activiteiten maken Nederlandse burgers, scholieren en (buitenlandse) toeristen op een gevarieerde manier intensief kennis met de rijke historie van Den Haag in het algemeen en van het Binnenhof in het bijzonder.


Diverse on- en offlineactiviteiten


Document voor een Monument haalt allerlei inzichten en ideeën op over het verleden, de gebruikers en de toekomst van het Binnenhof – in woord, beeld en geluid – en neemt die oogst, samen met een actueel beeld van de renovatie, mee in diverse on- en offline publicaties van de stichting.

De schatkamer van Nederland wordt ontsloten via aantrekkelijke multimediale activiteiten. Een meerjarige cultuurmanifestatie waarin de rijke geschiedenis en toekomst van het hart van onze democratie centraal staat.

De activiteiten van de stichting bestaan (update maart 2022) uit:

 • Een website  waarop we terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof, maar ook een actueel beeld geven van de renovatie en activiteiten rondom het Binnenhof. Ook zijn er voorpublicaties te lezen van artikelen en interviews uit de serie salontafelboeken die uitgegeven worden door Document voor een Monument.
 • Updates van publicaties, andere activiteiten en nieuws worden gedeeld via diverse social mediakanalen en op de website.
 • Tweemaandelijkse (voor)publicaties in mediapartner magazine Monumentaal.
 • Een driedelige serie salontafelboeken over verleden, gebruik en toekomst van het Binnenhof waarvan het eerste deel Verleden van het Binnenhof in november 2021 is uitgekomen (online en in Nederlandse en Vlaamse boekhandels verkrijgbaar). Het tweede deel komt in de loop van de renovatie uit en het derde deel wanneer de renovatie is afgerond.
 • De Kunst van het BinnenhofDeze speciale uitgave die uitkomt in het voorjaar van 2023 geeft aandacht aan de enorme collectie kunst en cultuur die het Binnenhof rijk is. De topstukken uit oude, nieuwe en moderne tijden, die zich grotendeels achter de publieke ruimte bevinden, worden in deze uitgave ontsloten voor een breed publiek. 
 • Van 14 juni t/m september 2022 – Expositie Verleden van het Binnenhof in de Affiche galerij van de Haagse tramtunnel.
  De galerij is een 100 meter lange glazen vitrine waarin 60 affiches ruimte boden voor een inkijk in de ontstaansgeschiedenis van dit unieke stuk cultureel erfgoed.
 • Van 4 t/m 30 september 2022 – Augmented Reality expositie De Kunst van het Binnenhof.
  De virtuele expositie gaf een inkijk in de middeleeuwse ontstaansgeschiedenis en toonde een eerste selectie uit de duizelingwekkende collectie die de schatkamer van het Binnenhof rijk is.
  Tijdens de renovatiejaren van het Binnenhof staat in Atrium Den Haag ieder jaar in september een nieuwe tentoonstelling op de rol. Voor de tweede editie, die in 2023 zal plaatsvinden, wordt door Document voor een Monument gewerkt aan een expositie van fysieke kunstwerken uit de Binnenhof collectie die een relatie aangaan met de virtuele wereld.
 • Ontwikkeling van een permanent tentoonstellingscentrum Binnen in het Binnenhof – ‘Van ganzenveer tot Immersive Experience’ (werktitel).

De komende jaren zal de stichting diverse andere kleine en grote activiteiten ontplooien en gerealiseerde activiteiten verder door ontwikkelen.


Multimediaal tentoonstellingscentrum Binnen in het Binnenhof – Van ganzenveer tot Immersive Experience (werktitel)


De initiatieven van de stichting dragen tijdens de renovatie van het Binnenhof bij aan een versterking van de Haagse Binnenstad en we willen graag met de gemeente kijken naar het lange termijnperspectief. 

Samen met de gemeente, onze partners en investeerders willen we in een publiek-private samenwerking het aanbod versterken door het toevoegen van een duurzame publiekstrekker in het Museumkwartier in de vorm van een permanent multimediaal en innovatief bezoekerscentrum voor het Binnenhof na de renovatie.


Pronkzalen en achterkamertjes

Een historisch totaaltheater dat het Binnenhof voor hedendaags vluchtig op impulsen reagerend publiek tot leven kan brengen. Een monument dat staat voor de geschiedenis van Nederland en van Den Haag en de plek die het Binnenhof daarin speelt.

Door toepassing van multimediale middelen zoals 360° videoprojecties en Augmented Reality en Virtual Reality maken de bezoekers een interactieve en educatieve tijdreis door de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof en de parlementaire democratie.

Pronkzalen en achterkamertjes, die normaal niet open zijn voor het publiek, maken we virtueel toegankelijk om zo in een interactieve en educatieve verkenningstocht het verhaal van het verleden, heden en toekomst van onze democratie te vertellen.

We creëren een beleving die boven de verwachting uitstijgt. Daarmee maken we de bezoeker ambassadeur van Den Haag, het historische Binnenhof, Nederland en de rijke geschiedenis van onze parlementaire democratie.

Hieronder beschrijven onze ambities voor een permanent multimediaal en innovatief bezoekerscentrum en doen we een voorzet voor hoe we wat willen realiseren. 


Virtual Reality-ruimte –
Verleden van het Binnenhof

Je treedt binnen in een ruimte waar het ontstaan van het Binnenhof wordt verteld. De inrichting bestaat uit historische elementen en toont een tijdlijn, met de belangrijkste en opmerkelijkste momenten van 1229 tot nu, die is opgebouwd uit analoge en digitale middelen. 

Je stapt in de VR-tijdmachine en dwaalt over het Middeleeuwse Binnenhof. Deze VR-experience neemt je mee terug in de tijd en laat deze kennismaken met de vroegste ontstaansgeschiedenis van het Haagse hof. Graaf Floris IV leert je niet alleen de eerste eeuwen van de ontstaansgeschiedenis van het hof kennen, maar je ontdekt ook dat 3D-reconstructies van gebouwen steeds vaker worden ingezet in de wetenschap en wetenschapscommunicatie.

Want, wat is echt? En wat is fake? Het probleem van 3D-experiences in de erfgoedsector is dat het voor de bezoeker vrijwel onmogelijk in te schatten is, welke elementen gebaseerd zijn op historische bronnen en welke elementen een gefantaseerde artist-impression. De bezoeker maakt hier kennis met een nieuw 3D-model waarin niet alleen het eindproduct van wetenschappelijke argumentatie, maar ook de lopende discussies zichtbaar worden gemaakt. Zo wordt het verleden relevant voor het heden. Juist in een tijd waarin deep-fakes en synthetische media een steeds belangrijkere rol gaan spelen, is het vergroten van het bewustzijn over de betrouwbaarheid van visuele bronnen van groot belang.


360° Immersive Experience-ruimte –
Gebruik van het Binnenhof

Aansluitend op de eerste ruimte waarin je een introductie hebt gekregen over de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof kom je hier binnen in het heden.

Als de ruimte is afgesloten en het licht uitgaat ervaar je hier als groep via een ledwall een 360° immersive experience – een audiovisuele verkenningstocht door de meest aansprekende stijlkamers van het Binnenhof die normaal niet of nauwelijks open zijn voor het publiek. Je maakt kennis met de culturele en politieke geschiedenis van onze democratie én dus het gebruik van het Binnenhof. Een bundeling van ervaringen die de stijlkamers van het Binnenhof met hun verschillende achtergronden en in hun verschillende tijden ‘opent’.


Augmented Reality-ruimte –
Toekomst van het Binnenhof

Aansluitend op de tweede ruimte vind je in deze ruimte een educatieve en interactieve Augmented Reality tentoonstelling waar je alles komt te weten over de geschiedenis van de gebouwen, nieuwbouw en renovaties, de veranderende politieke constellaties van de laatste 50 jaar en de weg naar de toekomst.

Een uitgelezen kans om de tijd en kosten die met het behoud van cultureel erfgoed gemoeid zijn te rechtvaardigen. Ontdekkingen, en niet enkel saillante vondsten, maar ook kleinigheden die iets van gevoel geven van wat er nodig was, en blijft, om zo’n historisch complex in stand te houden.


De organisatie staat als een huis

Document voor een Monument is het resultaat van particulier initiatief – van Mizja Haak en Dick Holthuis – waarvoor tijdens jarenlange voorbereiding de steun en medewerking is gevonden van een bijna eindeloze reeks van overheidsinstanties, bedrijven en personen.

De stichting kreeg in 2016 medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Daarna is de projectorganisatie ingericht, een Comité van Aanbeveling ingesteld, het netwerk uitgebouwd, een A-team samengesteld en is er begonnen aan de samenstelling van de inhoud. Eind 2021 verscheen het eerste product Verleden van het Binnenhof.


Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Axel Buyse, Neelie Kroes, Ferry Mingelen, Jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer, Mieke Pennock, Liesbeth Spies, Gerdi Verbeet en Geneviève Wehry.


Stakeholders

De organisatie en redactie van Document voor een Monument werkt samen met een A-team van internationale specialisten die deze prachtige activiteiten met grote cultuur-, educatie- en kwaliteitswaarde mee helpen realiseren.


‘Work in progress’ – Partnerships gezocht!

Stichting Document voor een Monument deelt haar doelstellingen op en rondom het Binnenhof met meerdere organisaties en wil door samenwerking te entameren, toegevoegde waarde bieden. 

Dit is een plan dat vorm zal krijgen op basis van de input die geleverd zal worden door iedereen die betrokken is of wil zijn. We hopen met jou in gesprek te kunnen gaan over zowel de inhoudelijke als de financiële ambities.

Meer informatie over de medewerkers en partners van stichting Document voor een Monument en over de leden van het Comité van Aanbeveling vind je op de website van Document voor een Monument.


Contact

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de verdere realisatie van dit bijzondere project? Neem dan rechtstreeks contact op met de initiatiefnemers van Document voor een Monument. Zij staan je graag te woord.

Mizja Haak
T. 06 34 94 16 35
E. m.haak@document-voor-een-monument.nl

Dick Holthuis
T. 06 42 11 61 62
E. d.holthuis@document-voor-een-monument.nl


close

Oh, hallo daar...
Leuk je te ontmoeten!

Abonneer op de nieuwsbrief – Binnen op het Binnenhof

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Dit vind je misschien ook leuk

Het Binnenhof in De Galerij

Vanaf 14 juni tot eind augustus 2022 exposeerde we in De Galerij van het Haags Gemeentearchief in “de…

Inspirerend VR/AR-werkbezoek

Samen met Arjan van der Ent, Sanne Frequin, Erik Heil, Merlijn Hurx, Geert Joris en Richard Roest waren Mizja Haak en Dick Holthuis op werkbezoek bij Alfavision in Brugge en Gent. Daar…