Stampij op de stapelplaats

Stampij op de stapelplaats

Ooit, toen de Ridderzaal nog bekend stond als de “Groote Zaal”, werd daar handelgedreven. Er was geen betere locatie: midden in de stad, centraal op het Binnenhof waar iedereen die wat te beteken en dus uit te geven had regelmatig het gezicht liet zien, op de plek bovendien waar ook het rad draaide van ’s Lands Loterije, de eerste “staatsloterij”. Handelaren konden er kramen pachten voor een periode van maximaal vijf jaar; men stond voor het bemachtigen van zo’n huurcontract in de rij. In 1607 waren er zeven “cramers” met allerhande waar, plus twee brillenmakers, twee messenmakers, een knoopmaker, een kistenmaker en vier boekverkopers, onder wie ene Elsevier.

Auteur | Ton Haak

Haat en broodnijd

“Hier zetelde een belangrijk deel van het Nederlandsche notariaat, hier was een stapelplaats van den Nederlandschen boekhandel, een middelpunt van de boekenaucties van de hele wereld”, schreef E.F. Kossmann in De boekverkopers, notarissen en cramers op het Binnenhof(Den Haag, 1932). Over tijd kregen de boekverkopers het alleenrecht. In 1747 waren er enkel nog boekverkopers, tot hun handel in 1800 werd stopgezet. De boekenmarkt moet het Binnenhof op beschaafde manier verlevendigd hebben terwijl liefhebbers van het goede, of minder goede boek (naar verluidt was er ook porno in de aanbieding), er vreedzaam rondsnuffelden. Al waren er tijden dat het daar bij de boekenstalletjes wel oorlog leek. Dat was in de tweede helft van de 18e eeuw. Enkele boekverkopers rolden regelmatig vechtend over de keien. Men vocht om de klanten, er was haat en (brood)nijd onderling, en vooral afgunst. De strijd speelde zich vooral af tussen de verkopers Simon Perier en diens zoon Pieter van Kraam V aan de ene kant, en boekverkoper Abraham Arondeus aan de andere kant. Op 3 juli 1671 kwam het voor het eerst tot een handgemeen. Daarna bleef de bom barsten…

Lees verder in Hofboek I – Verleden van het Binnenhof


Beeld ↑ De grote zaal op het Binnenhof te Den Haag. Met in het midden het kantoor van de Staatsloterij en aan weerszijden de kramen van de boekhandelaars. De voorste kraam rechts (voor de trap) was van 1660 tot 1696 van de familie Perier. — Hendrik Pothoven, 1779. Collectie · Mauritshuis, Den Haag.

Dit vind je misschien ook leuk