Disclaimer

Stichting Document voor een Monument (DveM) streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via haar websites.

De verstrekte informatie op deze websites wordt met de grootste mogelijke zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. DveM verstrekt echter geen garantie over de juistheid en volledigheid van deze informatie. De getoonde informatie is uitsluitend indicatief en kan onvolledig en/of onjuist zijn. DveM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijk en zonder kennisgeving door te voeren.

Het kan voorkomen dat (hyper)links in de websites van DveM, leiden naar websites buiten het domein van DveM en geen eigendom zijn van DveM. Indien deze link door de bezoeker geactiveerd wordt, verlaat men de website van DveM. DveM kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de link, noch voor de kwaliteit van producten en/of dienst die op deze wijze worden aangeboden. DveM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DveM worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van DveM.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DveM worden onderhouden wordt afgewezen. DveM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar eigen website of websites van derden.

close

Oh, hallo daar...
Leuk je te ontmoeten!

Abonneer op de nieuwsbrief – Binnen op het Binnenhof

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.