Proclaimer

Op de websites en/of andere online media van Stichting Document voor een Monument plaatst de stichting met de grootst mogelijke zorg informatie en doet de stichting er alles aan de informatie actueel en juist te houden.

De stichting Document voor een Monument garandeert echter niet dat de inhoud van de websites en/of andere online media volledig, accuraat en juist is. Mocht u een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stelt de stichting uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt dit laten weten via e-mail.


Antwoordprocedure
Wij streven er naar berichten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.


Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de stichting.


Content van derden
Het is mogelijk dat de websites en/of andere online media applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites en/of andere online media van derden bevat. De stichting Document voor een Monument is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de websites en/of andere online media. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.


Beveiliging systemen
De stichting Document voor een Monument spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De stichting Document voor een Monument legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.


Aansprakelijkheid
De informatie op de websites en/of andere online media is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites en/of andere online media worden ontleend. De stichting Document voor een Monument is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de websites en/of andere online media, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van de websites en/of andere online media die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.


Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden van stichting Document voor een Monument kunt u hier bekijken.

close

Oh, hallo daar...
Leuk je te ontmoeten!

Abonneer op de nieuwsbrief – Binnen op het Binnenhof

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.