Koning Willem II is even niet meer met ons

Het portret van Koning Willem II is sinds 21 december 2021 niet meer onverbrekelijk verbonden met de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Het schilderij diende de continuïteit van de verbondenheid tussen de Koning en de Eerste Kamer tot uitdrukking te brengen, ook nadat de Leden van de Kamer niet meer door de Koning werden benoemd na 1848.

Koning Willem II schonk het door de schilder J.A. Kruseman vervaardigde schilderij aan de Kamer met de woorden

‘Ik kan niet bij u komen, daarom wil ik u mijn portret geven, dan ben ik altijd bij u’.

Helaas… Ook Willem II moest nu, tijdens de renovatie van het Binnenhof afscheid nemen van zijn vertrouwde huiselijke omgeving. Met verenigde kracht werd het zwaarwegende schilderij van Willem II uit zijn lijst gehaald en horizontaal afgevoerd in een wit busje. Niemand weet waar Koning Willem II nu is en hoe het hem zal vergaan… Een respectvolle restauratie of slechts een nieuw vernisje? De persvoorlichter en de kunsthistorische experts die tijdens de uithuizing aanwezig waren wilden er alleszins nog niets over kwijt, en dus tasten we ook vandaag in het duister van Willem II zijn toekomst.

Volg ons! We blijven Koning Willem II in de gaten houden, waar hij zich ook schuilhoudt, zodat hij toch altijd bij ons is.

Dit vind je misschien ook leuk